شرکت آب پاکسازان در بسیاری از نقاط داخل و خارج از کشور اقدام به نصب و راه اندازی پکیج های فوق در ظرفیت های مختلف نموده است و در طی این مدت ، توسعه سیستم های مدیریت کیفیت را در جهت توان خود انتخاب کرده ، استقرار داده، نگهدار نموده ، بهبود مسمر و اثربخشی آن را در مورد پایش و اندازه گیری قرار میدهد تا رضایتمندی مشتریان خود را بدست آوده و نهایت کیفیت محصولات خود را ارتقاء بخشد بدین منظور موارد ذیل را خط مشی خود قرار داده است .
logoشماره تماس : ۰۶۱۳۳۷۳۹۶۶۰info@abpaksazan.comاهواز شهرک صنعتی شماره ۲ فاز ۲ بلوار اصلی

آب پاکسازان
CE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT EN UTILISANT